Rechercher
Alle activiteiten

Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft Neemdeel.leefmilieu.brussels. 

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA
Niet conform
Deze website wordt naar de toekomst toe opgenomen in de herziening van de Leefmilieu Brussel website redesign waar de toegankelijkheidsrichtlijnen toegepast zullen worden. Daarom werd er niet geïnvesteerd in het updaten van deze website want deze zal op termijn verdwijnen. 

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring
22/09/2020

Feedback en contactgegevens

De dienst Info-Leefmilieu
De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.