Onze agenda in een nieuw jasje!

Leefmilieu Brussel heeft een geheel nieuwe website gelanceerd, ten dienste van burgers, professionals en het onderwijs. De site "Neem deel" werd erin opgenomen in de vorm van een nieuwe gezamenlijke agenda. Hierin kan u alle activiteiten voor het grote publiek terugvinden rond thema's die u interesseren zoals voeding, zero afval, compostering, biodiversiteit, energie, mobiliteit, lawaai of water. Op zoek naar een evenement rond een van deze thema's? Wil u graag zelf een activiteit voorstellen? Hier kan u de nieuwe agenda raadplegen of aanvullen.

Ontdek onze nieuwe agenda