Rechercher
Alle activiteiten

13. Conferentie - De Brusselse ondergrond

U bent een professionele actor of vertegenwoordiger van de overheid en u wilt weten welke middelen momenteel beschikbaar zijn om een studie uit te voeren met betrekking tot de thema's hydrogeologie, geologie en geothermie in het Brussels Gewest en de kanalen om er toegang toe te krijgen.

Ontdek de instrumenten voor het beheer van de ondergrond en de verspreiding van gegevens die Leefmilieu Brussel de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld.

De voormiddag staat in het teken van "data/tools en de verspreiding ervan". De namiddag staat in het bijzonder in het teken van de nieuwe regelgeving over onttrekking en geothermische energie, goede praktijken op het gebied van grondwateronttrekking en tot slot voorbeelden van universitaire studies over grondwaterbeheer in het Brussels Gewest op basis van het gebruik van onze instrumenten en gegevens.

Organisator: 
Bruxelles Environnement
Datum van de activiteit: 
22/03/2019 - 08:45 > 16:15
Tijdstip: 
Voor meer informatie over het programma : https://leefmilieu.brussels/news/22-maart-2019-conferentie-over-hydrogeologie-geologie-geothermie-het-brussels-gewest-nieuwe
Taal van de activiteit: 
Bilingue
Plaats: 
Leefmilieu Brussel
Adres: 
Havenlaan 86c
1000 Bruxelles-Ville
BE
Toegang voor PBM: 
Ja
Prijs: 
Gratis
Reservering noodzakelijk: 
Ja