Rechercher
Alle activiteiten

Videoconferentie FloodCitiSense : lancering burgerwetenschap campagne 2021 ‘rapportering wateroverlast door en voor burgers’

Wateroverlast in steden komt voor wanneer hevige regenval de capaciteit van het stedelijk rioleringsstelsel overschrijdt. De vele verharde oppervlakken in steden, die in geval van extreme regenval zorgen voor een snelle afstroming van grote volumes water, dragen in belangrijke mate bij tot wateroverlast. Doordat dit fenomeen zich vaak heel snel en erg lokaal voordoet, met vaak aanzienlijke schade aan de natuurlijke omgeving en de stedelijke infrastructuur als gevolg, is dergelijke wateroverlast moeilijk om te beheren. Daarom hebben we de FloodCitiSense App (mobiel en web) ontwikkeld, dit in samenwerking met Brusselse burgers en overheidsdiensten. De App laat de gebruiker toe om observaties inzake de intensiteit van regenval, alsook eventuele gevolgen van wateroverlast te rapporteren en zo bij te dragen aan de strijd tegen wateroverlast.

Neem deel aan de lancering van onze burgerwetenschap campagne 2021 voor de rapportering va, wateroverlast door en voor burgers. Tijdens een online event presenteren we u met plezier het FloodCitiSense project en de ontwikkelde App. Nadien is er ruim de tijd voor vragen en antwoorden.

Link naar teams-event : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTEzNzdjYjktN2M4M...

Organisator: 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Dept. Hydrologie (HYDR)
Datum van de activiteit: 
25/03/2021 - 19:30 > 20:30
Taal van de activiteit: 
Tweetalig
Adres: 
NVT
1000 Stad Brussel
BE
Toegang voor PBM: 
Ja
Prijs: 
Gratis
Reservering noodzakelijk: 
Nee